Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Andruse tn 2
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
18G8184
18G8184 14.01.2019
Andruse tn 1 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Metricus OÜ
19G8350
19G8350 27.03.2020
Andruse tn 1 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Metricus OÜ
19G8349
19G8349 31.03.2020
Andruse tn 1 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
19G8312
19G8312 21.11.2019
Andruse tn 1 gaasi- ja elektritrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas, Elekter madalpinge)
Metricus OÜ
19G8348
19G8348 21.08.2020
Andruse tn 1 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
20G8503
20G8503 28.08.2020
Andruse 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geodeesia OÜ
GE-2064
GE-2064 06.01.2020
Andruse 5 ehitusjärgne geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2439
GE-2439 19.10.2020
Andruse 3 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-2019
GEO 20-2019 25.06.2020
AndreaseVaarikaMaasika
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
425-16GEO
425-16GEO 19.04.2016
Aluver OÜ tootmishoone ehitusjärgne geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2017-059
2017-059 07.04.2017
Ala-Köörna elektrikarjuse liitumine, Sulu küla, Kambja vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO171_10-21
TEO171_10-21 19.01.2022
Ala kinnistu osaline geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
22-G-1834
22-G-1834 27.05.2022
Ala geoalus
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-7857
KE-7857 25.08.2016
Aknaproffi tootmis- ja laohoone (Kassisilma tn. 3) sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-2074
GEO 20-2074 24.08.2020
AJ Eerika:(Veeriku) fiider F3 õhuliini osaline asendamine maakaabliga, Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO169_11-22
TEO169_11-22 06.02.2023
Aisa 2 ja 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
18-G-824
18-G-824 07.08.2018
Aida katastriüksuse geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-172-19
G-172-19 15.07.2019
Aia tn vee- ja reoveetorustiku teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GEOPARTNER
T-092-08
T-092-08 05.01.2011
Aia tn 6a sidekanalisatsioon
Teostusmõõdistus (Side)
Connecto Eesti AS (end. Eltel Networks AS)
6497T
6497T 16.05.2016
Aia tn 58/60 liitumisühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO3887
GEO3887 26.07.2012
Aia tn 56ehitusjärgne geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
733-20GEO
733-20GEO 01.04.2020
Aia tn 54 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2018-162
2018-162 19.09.2018
Aia tn 50, 52, 54, 56 ja Laikna tee 11 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Kobras OÜ
2018-163
2018-163 11.10.2018
Aia tn 4a ehitusjärgne geoalus
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8482
KE-8482 25.06.2020
Aia tn 47 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Geodeesia OÜ
GE-1578/3
GE-1578/3 21.12.2018
Aia tn 47 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geodeesia OÜ
GE-1284
GE-1284 01.02.2018
Aia tn 47 trasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Geodeesia OÜ
GE-1578/1
GE-1578/1 14.12.2018
Aia tn 47 ehitusjärgne geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1578/2
GE-1578/2 07.01.2019
Aia tn 43 ehitusjärgne geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2029
GE-2029 27.11.2019
Aia tn 34 vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GEOCENTRUM
TM-51-2016
TM-51-2016 07.03.2017
Aia tn 32 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-089-2019
Ge-089-2019 25.07.2019
Aia tn 30 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
21-G-1706
21-G-1706 12.10.2021
Aia tn 29 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
V-175-15
V-175-15 20.07.2015
Aia tn 29 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-154-15
G-154-15 17.07.2015
Aia tn 27 vee ja kanalisatsiooni teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-1910/3
KE-1910/3 06.11.2019
Aia tn 27 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
18-G-821
18-G-821 19.07.2018
Aia tn. 20 liitumiskilbi ümbertõstmise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2532
GEO 21-2532 06.10.2021
Aia tn 18 ja Aia tn 20 vahelise tupiktänava geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-102-16
G-102-16 20.05.2016
Aia tänava (lõigus Tamme tn ja Tehnopargi tee ringristmikust kuni Ringtee tn) geodeetiline alusplaan kõnnitee projekteerimiseks
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-195-17
G-195-17 12.07.2017
Aia tänav 1a, Kambja alevik, Kambja vald, Tartumaa
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG391
TG391 15.08.2022
Aiandii maaüksuse topo-geodeetiline uurimistöö
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-4375T
TT-4375T 28.10.2016
Aiaääre detailplaneeringuala etappide 7-10 väliselektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-1968
GEO 20-1968 08.07.2020
Aia 30 kinnistusisene VK-trassi teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ Projektron
TJ-480922
TJ-480922 18.10.2022
Aia 20 ees veemõõdukaevu teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Vesi)
AS Tartu Veevärk
TV-15-21
TV-15-21 05.04.2021
Agriland OÜ elektri liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO3924
GEO3924 05.10.2012
Adamsoni kinnistu elektrivarustuse teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
1427T
1427T 05.01.2011
Ääsi kinnistu ja lähiümbrus
Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
EGA-15/21
EGA-15/21 08.09.2021
Aasa tn 9a ehitusjärgne geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1885
GE-1885 06.04.2020
Aasa tn 47 geoalus
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8453
KE-8453 09.04.2020
Leiti 3282 kirjet.