Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Kambja vald Soosilla küla. Tõrutamme kinnistule ehitatava üksikelamu vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T39/2020
T39/2020 09.08.2020
Kambja vald Soosilla küla. Tõrutamme kinnistu geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G19/2018
G19/2018 15.08.2018
Kambja vald Soinaste küla Välja tn 7 Tartu Inchcape
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
7868G
7868G 27.04.2022
Kambja vald, Soinaste küla, Välja tn. 6 ja 10. Tootmishoone vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T18/2021
T18/2021 13.04.2021
Kambja vald Soinaste küla. Välja tn. 3 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G3/2020
G3/2020 27.01.2020
Kambja vald Soinaste küla. Välja tn 1 tootmishoone juurdeehituse vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T47/2019
T47/2019 28.10.2019
Kambja vald Soinaste küla. Välja tn. 1 kinnistu geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G14/2019
G14/2019 21.04.2019
Kambja vald, Soinaste küla. Välja tn. 1 kinnistu ehitusjärgne teostusmõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
T8/2021
T8/2021 01.03.2021
Kambja vald Soinaste küla. Välja tn. 1a kinnistu geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G44/2019
G44/2019 05.11.2019
Kambja vald, Soinaste küla, Ülevälja tn 25 autode varjualuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Muu)
Geoweb OÜ
TM23005
TM23005 06.02.2023
Kambja vald Soinaste küla Tartu mnt 56
Geodeetiline alusplaan (Gaas)
OÜ Kirjanurk
8629G
8629G 30.08.2022
Kambja vald Soinaste küla Tamme tn 10 elektrivarustus
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
7266G
7266G 19.01.2022
Kambja vald, Soinaste küla, Rõika katastriüksuse geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1024
GE-1024
Kaust: 22444D
15.11.2017
Kambja vald, Soinaste küla, Põllu DP arendusala sideliinid
Teostusmõõdistus (Side)
AABENEST OÜ
23153T
23153T 20.11.2023
Kambja vald, Soinaste küla, Kiire tn 6, 8, 9, 10, 14 kruntide geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA22027
GA22027 24.11.2022
Kambja vald, Soinaste küla, Käokeele tn 15
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-4054
GE-4054 26.01.2024
Kambja vald, Soinaste küla, Kannistiku tee 24 lisamõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
20G8374
20G8374 20.01.2020
Kambja vald, Soinaste küla, Jaagu tn 2 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
19G8245
19G8245 29.05.2019
Kambja vald, Soinaste küla, Jaagu 6 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
19G8266
19G8266 05.07.2019
Kambja vald, Soinaste küla, Andruse tn 4 vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Metricus OÜ
19G8199
19G8199 21.08.2019
Kambja vald, Soina küla, Johannese
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
20G8532
20G8532 25.09.2020
Kambja vald, Reola küla. Vilja tee 12 ehitusjärgne teostusmõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
T16/2021
T16/2021 11.04.2021
Kambja vald, Reola küla. Vilja tee 10/12/12a kinnistutele ehitatava varjualuse vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T49/2020
T49/2020 10.09.2020
Kambja vald Reola küla. Thermory AS tootmishoone nr.1 juurdeehituse ja tehnoloogia platside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid, Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T53/2019
T53/2019 16.12.2019
Kambja vald Reola küla. Thermory AS hoonete nr. 10, 13, 15, 16 ja 17 vahelise maa-ala geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G55_2018
G55_2018 18.01.2019
Kambja vald Reola küla Õunaaia kinnistu liitumine madalpingel
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
3782G
3782G 03.06.2020
Kambja vald Reola küla Nirgi tee 18 elektriliitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
6597G
6597G 28.09.2021
Kambja vald Reola küla Mingi tee 1 elektritootja liitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
3906G
3906G 03.08.2020
Kambja vald Reola küla Mäe kinnistu elektriliitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
5578G
5578G 26.11.2021
Kambja vald Reola küla Lennu tn 40 sideühendus
Geodeetiline alusplaan (Side)
OÜ Kirjanurk
8077G
8077G 12.07.2022
Kambja vald, Reola küla, Lelu kinnistu. Thermory AS tootmishoone klaasvarikatuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T13/2021
T13/2021 24.03.2021
Kambja vald Reola küla. Karja kinnistu geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G48/2018
G48/2018 15.11.2018
Kambja vald Reola küla Joe tn 17 elektriliitumine(7290G lisa)
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
7994G
7994G 12.05.2022
Kambja vald Reola küla Joe tn 17 elektriliitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
7290G
7290G 27.01.2022
Kambja vald Reola küla Elektrilevi sidevork
Geodeetiline alusplaan (Side)
OÜ Kirjanurk
5263G
5263G 20.07.2021
Kambja vald, Räni alevik, Viirpuu tn 5a vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geomeister OÜ
21-G-1494
21-G-1494 08.01.2021
Kambja vald, Räni alevik, Viirpuu 5a geoaluse aktualiseerimine
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-336-19
G-336-19 04.11.2019
Kambja vald, Räni alevik. Lehe tn. 18 üksikelamu kinnistusiseste vee-, reoveekanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni- ja drenaažitorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž)
OÜ Alt ja Ülevalt
T51/2019
T51/2019 17.11.2019
Kambja vald, Räni alevik, Jaani tee 1
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPP
T46-1705-2023-E
T46-1705-2023-E 06.06.2023
Kambja vald, Raanitsa küla, Paunaotsa mü
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-045-24
GEO-045-24 25.03.2024
Kambja vald Pühi küla Pauna elektriliitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
7182G
7182G 29.12.2021
Kambja vald Pühi küla Kasetuka ja Kasesalu elektriliitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
8581G
8581G 18.10.2022
Kambja vald, Paali küla, Puusepa kü osaline geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-3757
GE-3757 11.04.2023
Kambja vald, Õssu küla, Pihla 7 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-384-18
G-384-18 27.03.2019
Kambja vald, Õssu küla, Linnu tee 10 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1408/19
GPR1408/19 08.10.2019
Kambja vald, Õssu küla. Lepiku tee 2.
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T48/2019
T48/2019 31.10.2019
Kambja vald Lepiku küla Seedri, Jalaka, Maria mü liitumised
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
6611G
6611G 16.09.2021
Kambja vald Lepiku küla MNT 2 infotabloo liitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
6713G
6713G 12.10.2021
Kambja vald Lemmatsi küla Sinilinnu liitumine madalpingel
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
7719G
7719G 31.03.2022
Kambja vald Lemmatsi küla Arako tee 20 elektriliitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
7082G
7082G 16.12.2021
Leiti 3728 kirjet.