Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Villa tn 12 vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5435
GEO5435 28.11.2019
Villa tn 12 trasside teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž)
Maainsener OÜ
GEO5435_1
GEO5435_1 27.05.2020
Villa tn 12 geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1800
GE-1800 17.06.2019
Villa tn 11 ehitusjärgne mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Mäger Poegadega OÜ
MP279/19G
MP279/19G 01.02.2019
Villa tn 11
Geodeetiline alusplaan
Mäger Poegadega OÜ
MP111/17G
MP111/17G 13.04.2017
Villa maaüksuse DP lõunapoolse osa sidekanalisatsiooni, tänavavalgustuse ja väliselektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Tänavavalgustus, Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1665
GEO 19-1665 13.01.2020
Villa 36 EJKM, Kambja vald
Geodeetiline alusplaan (Side, Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Elekter madalpinge)
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
1626-18
1626-18 31.12.2018
Villa 30 geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-990
GE-990 09.03.2017
Villa 26 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2045GA
Tartu2045GA 17.03.2021
Villa 20, Ülenurme
Geodeetiline alusplaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG334
TG334 14.02.2022
Villa 14 ja 16 geodeetilise alusplaani aktualiseerimine
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-015-19
G-015-19 29.01.2019
Vilja tn. 10 maa-ala geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G8/2019
G8/2019 12.03.2019
Vilja tee 8 osaline geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2019-253
2019-253 18.11.2019
Vilja tee 8 geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-037-23
GEO-037-23 19.04.2023
Vilja tee 5, Reola küla
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2927
GE-2927 22.10.2021
Vilja tee 1 geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-073-20
GEO-073-20 22.05.2020
Vilja tee 12 sidelahenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side)
OÜ GEOPARTNER
GEO 18-1196
GEO 18-1196 13.02.2019
Vilja tee 12 sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Geomeister OÜ
19-G-1022
19-G-1022 07.06.2019
Vilja tee 12//14 Reola küla Kambja vald. Tootmishoone nr. 8 ja selle lähiümbruse geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G37/2022
G37/2022 29.09.2022
Vilja tee 10 sideühendus
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-009-17
GEO-009-17 05.01.2018
Vilja tee 10 sademeveetorustiku ning Vilja tee 14 kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi)
Geomeister OÜ
21-G-1630
21-G-1630 16.08.2021
Viljandi ringtee jalakäijate tunnele geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-145-15
GEO-145-15
Kaust: 19916D
19.08.2015
Viljandi mnt - Kogre tee ristmiku vee- ja survekanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geomeister OÜ
15-G-311
15-G-311 15.09.2015
Viljandi mnt, Eerika tee 1 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
92G22
92G22 10.11.2022
Viljandi mnt 86 ja Liivakivi tn 5 el.tostus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
Geodeesia OÜ
GE-960
GE-960 01.02.2017
Viljandi mnt 82 KÜ elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
230112G1
230112G1 19.05.2023
Viljandi mnt 82 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4477
GEO4477 26.02.2015
Viljandi mnt 75 VK trasside teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO5283_1
GEO5283_1 18.09.2019
Viljandi mnt 75 vee_sadevee_kanali teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geodeesia OÜ
GE-1953-1
GE-1953-1 30.04.2020
Viljandi mnt 75 välisvalgustuse ja elektrivarustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus, Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1659_2
GEO 19-1659_2 10.10.2019
Viljandi mnt 75 sidevarustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side)
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1659
GEO 19-1659 10.10.2019
Viljandi mnt. 75 muhvide vahetamise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-1993
GEO 20-1993 15.06.2020
VILJANDI MNT 75 MAHASÕIT
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
RAXOEST OÜ
EH-218-17
EH-218-17 23.07.2018
Viljandi mnt 75 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
116G19
116G19 19.11.2019
Viljandi mnt 75 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
80G19
80G19 13.09.2019
Viljandi mnt 75 hoone dokkli teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5283
GEO5283 01.07.2019
Viljandi mnt 75 geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-106-18
GEO-106-18 03.07.2018
Viljandi mnt. 73 sidekanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side)
OÜ GEOPARTNER
GEO 18-1226
GEO 18-1226 23.08.2018
Viljandi mnt 70, 72, 73, 74 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
18G18
18G18 07.08.2018
Viljandi mnt 67 kinnistu (79502:008:0001) alusplaani aktualiseerimine
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3057T
TT-3057T
Kaust: 16606
08.02.2012
Viljandi mnt 67 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3991T
TT-3991T
Kaust: 20753D
03.12.2015
Viljandi maantee 75 kinnistu liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1690
GEO 19-1690 10.10.2019
Viljandi maantee 73 elektriliitumine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO044_05-18
TEO044_05-18 23.05.2018
Vilja kinnistu 0,4 kV liitumine Vilja Lepiku küla Kambja vald Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO029_03-21
TEO029_03-21 15.04.2021
Vilja geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM151
TM151 22.03.2021
Viirpuu tn osaline geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
06G4674
06G4674 05.01.2011
Viirpuu tn 55 liitumise teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO5014
GEO5014 26.04.2018
Viirpuu tn 51 maaüksuse elektriliitumine, Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO126_09-22
TEO126_09-22 06.02.2023
Viirpuu tn 25, Räni alevik
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
Guvana Disain OÜ
G_679_22
G_679_22 29.09.2022
Viirpuu tn 19a veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-084-14
T-084-14 22.05.2014
Leiti 3282 kirjet.