Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Võsumäe KÜ elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
220405G2
220405G2 12.07.2022
Võru tn T2
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KAGU GEODEESIA
22T013
22T013 19.04.2022
Võru tn (lõigus Võru 167-Tartu linna piir) elektrivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Kambja vald
07G5019
07G5019
Kaust: 12503
01.07.2015
Võru mnt geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-201-16
G-201-16 03.10.2016
Võru mnt 8, Ülenurme alevik, geolaus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3380
GE-3380 29.09.2022
Võru mnt 2 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-148-2014
Ge-148-2014 09.09.2014
Võru mnt 18 ühisveevärgi vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-185-18
GEO-185-18 12.10.2018
Võru mnt 18 geod. uuringud
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-151-18
GEO-151-18 18.09.2018
Võru 167 sadevee kanalisatsiooni projekteerimise geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-085-15
GEO-085-15
Kaust: 19823D
15.07.2015
Võru 167 sademeveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
16-G-485
16-G-485
Kaust: 21346D
29.06.2016
Võru 167 ajutise madalpinge õhuliini teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
12118T
12118T
Kaust: 16976
03.08.2012
Virumõisa kinnistu geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4209
GEO4209 23.12.2013
Villemson, Silver Kasenõlva ja Kasemetsa kinnistute liitumine
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
191011G1
191011G1 29.10.2019
Villa vk teostus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-1639
GE-1639 25.03.2019
Villa tn maagaasi jaotustorustiku II etapp.
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10002T
TJ-10002T 31.05.2016
Villa tn kraavi geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG0120GEO
TG0120GEO 29.01.2020
Villa tn 9 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO008_01-18
TEO008_01-18 23.01.2018
Villa tn 7 hoone vundamendi teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5352
GEO5352 26.06.2019
Villa tn 7 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5232
GEO5232 15.01.2019
Villa tn 7 EL, SIDE, GAAS ja VK teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5352_1
GEO5352_1 18.10.2019
Villa tn 7 ehitusjärgne alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5352_2
GEO5352_2 05.01.2021
Villa tn 6 ja 8 VK teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO4914
GEO4914 29.10.2019
Villa tn 6 ja 8 sokkli teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO4914_1
GEO4914_1 24.09.2019
Villa tn 6 ja 8 ehitusjärgne geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4914_2
GEO4914_2 28.11.2019
Villa tn 5 topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-4823T
TT-4823T 21.06.2018
Villa tn 50 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
GeoBaltica OÜ
T-21-11
T-21-11 19.02.2021
Villa tn 50 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
15-G-262
15-G-262 14.04.2015
Villa tn 50 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-21-16
GEO-21-16 01.03.2021
Villa tn 40 vundamendi teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5230
GEO5230 28.01.2019
Villa tn 38
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
449-2019
449-2019 25.10.2019
Villa tn 38
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
64-2018
64-2018 03.05.2018
Villa tn 36 vundamendi teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO4939
GEO4939 14.08.2017
Villa tn 32 ja Villa tn 34 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8019
KE-8019 15.05.2017
Villa tn 32/34 sokli välisnurkade teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5449
GEO5449 08.03.2022
Villa tn 32/34 reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5449_2
GEO5449_2 08.03.2022
Villa tn 32/34 maaküttetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5449_1
GEO5449_1 08.03.2022
Villa tn 2 vundamendi teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO4876
GEO4876 13.06.2017
Villa tn 2 ja 4 VK teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO4876_1
GEO4876_1 29.10.2019
Villa tn 2 ja 4 ehitusjärgne geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4876_2
GEO4876_2 22.11.2019
Villa tn. 26, 28 vee-, derenaazi, sadevee- ja kanalisatsioonitrasside teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-1848
GEO 20-1848 29.01.2020
Villa tn. 22 üksikelamu ehitusjärgne teostusmõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
T33/2020
T33/2020 30.06.2020
Villa tn 1 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
GeoBaltica OÜ
T-21-12
T-21-12 22.02.2021
Villa tn 1 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-21-19
GEO-21-19 23.03.2021
Villa tn 1 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-20-48
GEO-20-48 17.11.2020
Villa tn 14 ja 16 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-262-17
G-262-17 07.09.2017
Villa tn 14-16 vundamendi teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5321
GEO5321 17.07.2019
Villa tn 13 rostvärgi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5728_1
GEO5728_1 23.12.2020
Villa tn 13 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5575
GEO5575 28.05.2020
Villa tn 13 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO5728_2
GEO5728_2 21.02.2023
Villa tn 12 vundamendi teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5435
GEO5435 28.11.2019
Leiti 3196 kirjet.