Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Võsumäe KÜ elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
220405G2
220405G2 12.07.2022
Võsumäe kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 23-3667
GEO 23-3667 14.07.2023
Võru tn T2
Geodeetiline alusplaan (Muu)
OÜ KAGU GEODEESIA
22T013
22T013 19.04.2022
Võru tn (lõigus Võru 167-Tartu linna piir) elektrivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Kambja vald
07G5019
07G5019
Kaust: 12503
01.07.2015
Võru mnt geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-201-16
G-201-16 03.10.2016
Võru mnt 8, Ülenurme alevik, geolaus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3380
GE-3380 29.09.2022
Võru mnt 2 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-148-2014
Ge-148-2014 09.09.2014
Võru mnt 18 ühisveevärgi vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ WeW
GEO-185-18
GEO-185-18 12.10.2018
Võru mnt 18 geod. uuringud
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-151-18
GEO-151-18 18.09.2018
Võru 171 KÜ elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
221129G1
221129G1 19.05.2023
Võru 167 sadevee kanalisatsiooni projekteerimise geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Kanalisatsioon, Sadevesi)
OÜ WeW
GEO-085-15
GEO-085-15
Kaust: 19823D
15.07.2015
Võru 167 sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Geomeister OÜ
16-G-485
16-G-485
Kaust: 21346D
29.06.2016
Võru 167 ajutise madalpinge õhuliini teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
AABENEST OÜ
12118T
12118T
Kaust: 16976
03.08.2012
Visnapuu küla, Kokopõllu el. geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 23-3860
GEO 23-3860 13.09.2023
Virumõisa kinnistu geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4209
GEO4209 23.12.2013
Villemson, Silver Kasenõlva ja Kasemetsa kinnistute liitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
Enersense AS
191011G1
191011G1 29.10.2019
Villa vk teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geodeesia OÜ
GE-1639
GE-1639 25.03.2019
Villa tn maagaasi jaotustorustiku II etapp.
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10002T
TJ-10002T 31.05.2016
Villa tn kraavi geoalus
Geodeetiline alusplaan (Sadevesi, Muu, Drenaaž)
OÜ Tee-Geodeesia
TG0120GEO
TG0120GEO 29.01.2020
Villa tn 9 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO008_01-18
TEO008_01-18 23.01.2018
Villa tn 7 hoone vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5352
GEO5352 26.06.2019
Villa tn 7 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5232
GEO5232 15.01.2019
Villa tn 7 EL, SIDE, GAAS ja VK teostus
Teostusmõõdistus (Gaas, Side, Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO5352_1
GEO5352_1 18.10.2019
Villa tn 7 ehitusjärgne alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5352_2
GEO5352_2 05.01.2021
Villa tn 6 ja 8 VK teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž)
Maainsener OÜ
GEO4914
GEO4914 29.10.2019
Villa tn 6 ja 8 sokkli teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO4914_1
GEO4914_1 24.09.2019
Villa tn 6 ja 8 ehitusjärgne geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4914_2
GEO4914_2 28.11.2019
Villa tn 5 topo-geodeetilised uurimistööd
Geodeetiline alusplaan (Muu)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-4823T
TT-4823T 21.06.2018
Villa tn 50 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
GeoBaltica OÜ
T-21-11
T-21-11 19.02.2021
Villa tn 50 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
15-G-262
15-G-262 14.04.2015
Villa tn 50 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-21-16
GEO-21-16 01.03.2021
Villa tn 40 vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5230
GEO5230 28.01.2019
Villa tn 38
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
449-2019
449-2019 25.10.2019
Villa tn 38
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
64-2018
64-2018 03.05.2018
Villa tn 36 vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO4939
GEO4939 14.08.2017
Villa tn 32 ja Villa tn 34 geoalus
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8019
KE-8019 15.05.2017
Villa tn 32/34 sokli välisnurkade teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5449
GEO5449 08.03.2022
Villa tn 32/34 reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO5449_2
GEO5449_2 08.03.2022
Villa tn 32/34 maaküttetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
Maainsener OÜ
GEO5449_1
GEO5449_1 08.03.2022
Villa tn 2 vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO4876
GEO4876 13.06.2017
Villa tn 2 ja 4 VK teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž)
Maainsener OÜ
GEO4876_1
GEO4876_1 29.10.2019
Villa tn 2 ja 4 ehitusjärgne geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4876_2
GEO4876_2 22.11.2019
Villa tn. 26, 28 vee-, derenaazi, sadevee- ja kanalisatsioonitrasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž)
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-1848
GEO 20-1848 29.01.2020
Villa tn. 22 üksikelamu ehitusjärgne teostusmõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
T33/2020
T33/2020 30.06.2020
Villa tn 1 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
GeoBaltica OÜ
T-21-12
T-21-12 22.02.2021
Villa tn 1 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-21-19
GEO-21-19 23.03.2021
Villa tn 1 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-20-48
GEO-20-48 17.11.2020
Villa tn 14 ja 16 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-262-17
G-262-17 07.09.2017
Villa tn 14-16 vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5321
GEO5321 17.07.2019
Villa tn 13 rostvärgi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5728_1
GEO5728_1 23.12.2020
Leiti 3407 kirjet.