Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
0-tsükli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Hades Geodeesia
TE191
TE191 05.09.2019
22132 Ülenurme-Külitse tee lõik 1
Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-147-22
GE-147-22 28.10.2022
2G Baltic hoone EL, SIDE, VK teostus
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO5210_1
GEO5210_1 23.04.2019
37284JK ja 24136JK vahelise kaabli nr.9656 remont
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO105_07-23
TEO105_07-23 29.12.2023
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee müratõkked
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-012-16
GEO-012-16 08.03.2016
94901:005:1542
Geodeetiline alusplaan
OSAÜHING G.E.POINT
13-G348
13-G348 07.11.2014
Aadli tänava liitumised
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO147_11-16
TEO147_11-16 04.01.2017
Aage kinnistu osaline geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5891
GEO5891 08.03.2022
Aakaru küla
Teostusmõõdistus (Side)
OÜ Kirjanurk
9434T
9434T 18.01.2024
Aakaru küla, Niidu el geo
Geodeetiline alusplaan
GEOPARTNER OÜ
GEO 24-4182
GEO 24-4182 15.03.2024
Aali katastriüksuse geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GEOPARTNER OÜ
Üle-36-L
Üle-36-L 07.01.2011
Aardla 113 - Ringtee 73 kaugjahutustrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus, Jahutus)
OÜ Geopunkt
108G16
108G16
Kaust: 22220D
24.10.2017
Aardlapalu prügila idapoolse osa geodeetilise mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2012-056
2012-056 19.04.2012
Aardlapalu prügila liitumisühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO4307
GEO4307 11.04.2014
Aardlapalu prügila välisvõrgu teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO4308
GEO4308 11.04.2014
Aare aj õhuliini asendamine maakkablitega teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
GEOPARTNER OÜ
GEO 13-344
GEO 13-344 05.02.2014
Aare alajaama maakaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
GEOPARTNER OÜ
16-856
16-856 08.03.2017
Aare ja Kiviristi alajaamade vahelise õhuliini asendamine maakaabliga
Geodeetiline alusplaan (Elekter kõrgepinge)
OÜ Kirjanurk
878G
878G 05.10.2016
Aare:(veeriku)-Kiviristi:(Veeriku) 10kV maakaabelliini ümberehitus, Ülenurme alevik, Kambja vald
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO049_03-23
TEO049_03-23 29.03.2023
Aasa 16-32, Tõrvandi gaasitrass
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Projektron
TJ-010218
TJ-010218 19.04.2018
Aasa 25 üksikelamu vundamendi teost
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
1554-18
1554-18 11.10.2018
Aasa 27 elektrikaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Geodeesia OÜ
GE-2105-2
GE-2105-2 25.03.2020
Aasa 27 vee-, kanalisatsiooni-, sadevee- ja drenaažitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž)
Geodeesia OÜ
GE-2105-3
GE-2105-3 31.03.2020
Aasa 27 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Geodeesia OÜ
GE-2105-1
GE-2105-1 25.03.2020
Aasa 4 geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2162
GE-2162 02.04.2020
Aasa 4 vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geodeesia OÜ
GE-3208
GE-3208 27.04.2022
Aasa ja Oja katastriüksus
Teostusmõõdistus (Vesi)
RAXOEST OÜ
EH-06-22_1
EH-06-22_1 19.04.2022
Aasa ja Oja katastriüksus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
RAXOEST OÜ
EH-06-22
EH-06-22 08.03.2022
Aasa piirkonna PON projekteerimise geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GEOPARTNER OÜ
GEO 20-2325
GEO 20-2325 16.03.2021
Aasa tänava sademeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Maainsener OÜ
GEO6155
GEO6155 14.02.2022
Aasa tn 10 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
GeoBaltica OÜ
GEO-21-61
GEO-21-61 09.11.2021
Aasa tn 10 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
GeoBaltica OÜ
T-21-48
T-21-48 09.11.2021
Aasa tn 11 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
649-19GEO
649-19GEO 28.05.2019
Aasa tn 12, 14, 15, 17 elektrivõrguga liitumine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO051_04-17
TEO051_04-17 17.07.2017
Aasa tn 12 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-19-13
GEO-19-13 06.05.2019
Aasa tn 12 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-088-17
G-088-17 10.05.2017
Aasa tn 13 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GEOPARTNER OÜ
GEO 18-1350
GEO 18-1350 26.09.2018
Aasa tn 14 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-275-17
G-275-17 20.10.2017
Aasa tn 14 hoone, madalpinge ning vee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge, Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
T-018-19
T-018-19 26.04.2019
Aasa tn 15 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GEOPARTNER OÜ
GEO 17-1065
GEO 17-1065 24.10.2017
Aasa tn 15 vee-, sademevee- ning kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geomeister OÜ
18-G-800
18-G-800 05.06.2018
Aasa tn 16 hoone ja trasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
T-360-18
T-360-18 15.01.2019
Aasa tn 17 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-302-18
G-302-18 17.12.2018
Aasa tn 17 hoone ja trasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Elekter madalpinge, Muu)
OÜ GPK PARTNERID
T-328-19
T-328-19 02.10.2019
Aasa tn 18 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Mäger Poegadega OÜ
MP295/19G
MP295/19G 27.02.2019
Aasa tn 1 maakraani kinnistust välja tõstmine ning kanalisatsioonikaevu paigaldus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geomeister OÜ
23-G-2138
23-G-2138 06.12.2023
Aasa tn 1, Tõrvandi alevik, Kambja vald
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ TINTER-PROJEKT
21A-23-GEO
21A-23-GEO 09.08.2023
Aasa tn 20
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
AAMOS ATLAS OÜ
276-T-20
276-T-20 09.03.2021
Aasa tn 20 gaasitrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Gaas)
GeoNik OÜ
Gt-041-2020
Gt-041-2020 18.04.2020
Aasa tn 20 geoalus
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8260
KE-8260 28.06.2018
Leiti 3699 kirjet.