Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Välja tn 7 kinnistu geoaluse aktualiseerimine
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO3818
GEO3818 23.02.2012
Paruni tn 1, 3 ja 5 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-011-12
G-011-12 20.02.2012
Rehetare tee 1 ja 3
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-014-12
GEO-014-12 10.02.2012
Viljandi mnt 67 kinnistu (79502:008:0001) alusplaani aktualiseerimine
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3057T
TT-3057T
Kaust: 16606
08.02.2012
Lombi kinnistu liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO3800
GEO3800 16.01.2012
Haage tee 1 // Kleini kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
09G5366
09G5366 11.01.2011
Nõlvaku kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
06G4560
06G4560 11.01.2011
Ülenurme tehnopargi II etapp, gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
?
? 09.01.2011
Ülenurme tehnopargi II etapp, sõidu- ja kõnnitee teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
TG1008T
TG1008T 09.01.2011
Raudteeäärse sidemaakaabli teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
I - 28
I - 28 09.01.2011
Piibelehe, Pähna, Karja tee, Kesa tee, Pihla, Linnu tee veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
?
? 09.01.2011
Piibelehe, Pähna, Karja tee, Kesa tee, Pihla, Linnu tee elektrivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
?
? 09.01.2011
Piibelehe, Pähna, Karja tee, Kesa tee, Pihla, Linnu tee sideühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
?
? 09.01.2011
Piibelehe, Pähna, Karja tee, Kesa tee, Pihla, Linnu tee gaasiühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
170/07
170/07 09.01.2011
Märja detailplaneeringu alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 09.01.2011
Paruni tänava 8; 10; 12 ja 14 kinnistute geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 09.01.2011
Tartumaa, Ülenurme vald, Tõrvandi, Kaevu maa-ala plaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
08G5260
08G5260 08.01.2011
Tartumaa, Ülenurme vald, Tõrvandi küla Joogiveerajatiste projekteerimis-ehitustööde geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
08G5260
08G5260 08.01.2011
Tõnissoni tee tehnovõrkude teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
473/04
473/04 08.01.2011
Kaasiku tn, Poldri tn ja Kasevälja tee vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-065-09
T-065-09 08.01.2011
Ülevälja tn 14, 16 ja 18 kinnistute elektrivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
?
? 08.01.2011
Talu tee ja Tõusu tee elektrivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
?
? 08.01.2011
Leetsi ja Tombi tn elektrivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
?
? 08.01.2011
Kaasiku tee 1A veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
Üle-46-TM
Üle-46-TM 07.01.2011
Paruni elurajooni tänavavalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO2570
GEO2570 07.01.2011
Paruni elurajooni sidevarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO2501
GEO2501 07.01.2011
Paruni elamurajooni elektrivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO2489
GEO2489 07.01.2011
Mõisa elurajooni gaasivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO2437
GEO2437 07.01.2011
Mõisa elamurajooni sidekanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 1920
GEO 1920 07.01.2011
Mõisa elurajooni tänavavalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO1427
GEO1427 07.01.2011
Mõisa elurajooni elektrivarusutsue teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO1427
GEO1427 07.01.2011
Mõisa ja Paruni elurajooni elektrivarustusega liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO1427
GEO1427 07.01.2011
Rehe 3 kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
Üle-38-GA
Üle-38-GA 07.01.2011
Rõika kü 1 ja 2 detailplaneeringu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO-156-07
GEO-156-07 07.01.2011
Aali katastriüksuse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
Üle-36-L
Üle-36-L 07.01.2011
Tartu lennuvälja geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
06G4692
06G4692 07.01.2011
SOINASTE KÜLA, MASSO 94901:007:0191 maa-ala plaan koos tehnovõrkudega
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
07_255
07_255 07.01.2011
Raja katastriüksuse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GA-06/17
GA-06/17 07.01.2011
Tartu maakond Ülenurme vald Tõrvandi alevik Oskari ja Tehnopargi tee maa-ala geodeetilise mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
TMB/11-2005
TMB/11-2005 07.01.2011
Uhti külas Valgekõrtsi tee 24 maaüksuse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 07.01.2011
Kase kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
06g4614
06g4614 07.01.2011
MÜÜRSEPA(94901:007:1343) geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
Üle-31-GA
Üle-31-GA 07.01.2011
Saare teede alus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 07.01.2011
Kõivu maaüksuse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
TBM-30/2006
TBM-30/2006 07.01.2011
Kulli kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 06.01.2011
Laikasküla maaüksuse detailplaneeringu alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 06.01.2011
Tamme tn 35 kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 06.01.2011
Tõrvandi-Roiu-Uniküla kõrvalmaantee nr.22140, Kasela kinnistu ja Soinaste elamurajooniga piirnev geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
KE-5693
KE-5693 06.01.2011
-Ülenurme riigimaantee lõigu 0,3-0,8km valgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO2630
GEO2630 06.01.2011
Välja tn vee-, kanalisatisooni- ja sadmeveetorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-246-06
T-246-06 06.01.2011
Leiti 2612 kirjet.