Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Välja tn 4a
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
297-2022
297-2022 15.08.2022
Kalle kü. Soinaste küla
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1040-22GEO
1040-22GEO 15.08.2022
Ülenurme alevik, Nõmmiku tn 8 kinnistu ehitusjärgne teostusmõõdistus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G28/2022
G28/2022 11.08.2022
Ülenurme alevik, Nõmmiku tn 6 kinnistu ehitusjärgne teostusmõõdistus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G27/2022
G27/2022 11.08.2022
Porijõgi V1 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1041-22GEO
1041-22GEO 11.08.2022
Linnu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1042-22GEO
1042-22GEO 11.08.2022
Ringtee 3, Tõrvandi alevik
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
6439-22-2
6439-22-2 11.08.2022
Lehe tn 34 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
22-G-1863
22-G-1863 09.08.2022
Nurme vkt 6 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6349
GEO6349 09.08.2022
Ülenurme alevik, Nõmmiku tn 8 sidekanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Alt ja Ülevalt
T26/2022
T26/2022 09.08.2022
Ülenurme alevik, Nõmmiku tn 6 sidekanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Alt ja Ülevalt
T25/2022
T25/2022 09.08.2022
Saarelaane ja Rõõmuallika kü puurkaevu ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3427
GE-3427 08.08.2022
Leetsi 4 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3429
GE-3429 08.08.2022
Kalda osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1038-22GEO
1038-22GEO 08.08.2022
Kassisilma tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2771
GEO 21-2771 08.08.2022
Ülenurme alevik, Nõmmiku tn 6 ja 8 elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Alt ja Ülevalt
T72/2021
T72/2021 08.08.2022
Kibuvitsa tn 1 vee-ja kanalisatsioonitorustiku ning elektri- ja sidekaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Kobras OÜ
2022-192
2022-192 03.08.2022
Ränisoo tee 4 geodeetilie uuring
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-106-22
GEO-106-22 03.08.2022
Torustiku projekteerimine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-065-22
GEO-065-22 03.08.2022
Nõmmiku tn. 6 ja 8 korterelamute kinnistusiseste vee-, reovee-, ja sajuveetorustike teostusmõõdistus, Ülenurme alevik
 • Teostusmõõdistus
OÜ Alt ja Ülevalt
T73/2021
T73/2021 03.08.2022
Saarekese 12 maaküttetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3004-4
GE-3004-4 03.08.2022
Künka, Kavandu küla
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2247GA
Tartu2247GA 03.08.2022
Saarekese 12 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3004-3
GE-3004-3 03.08.2022
Paruni tn 1 ja 3
 • Teostusmõõdistus
Metricus OÜ
22G8939-1
22G8939-1 03.08.2022
Ringtee tn 65/ringtee tn 67
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Metricus OÜ
22G9005
22G9005 03.08.2022
Tiigrisilma tn 10 ja 8c geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-3131
GEO 22-3131 03.08.2022
Nirgi tee 18 vee- ja kanalisatsioonitorustik
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
22-G-1865
22-G-1865 03.08.2022
Siili tn 15, Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG377
TG377 19.07.2022
Tatra telliskivitehas, Tatra küla, Kambja vald, Tartu maakond
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG382
TG382 19.07.2022
Tartu maakond, Kambja vald, Külitse alevik, Kalevi 6
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11991T
TJ-11991T 12.07.2022
Linnu Tee 18 VK teostus
 • Teostusmõõdistus
OÜ ELKER RMT
Tartu2222TM
Tartu2222TM 12.07.2022
Nõmmiku 6/8 teekatte teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-0104-22
GEO-0104-22 12.07.2022
Põlluääre
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1024-22GEO
1024-22GEO 12.07.2022
Rattasepa tee side majaühenduste teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-3038
GEO 22-3038 12.07.2022
Kiigemäe tee 2 KÜ elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
220411G1
220411G1 12.07.2022
Tartu mnt 50a elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
220407G1
220407G1 12.07.2022
Tehno tee 10 KÜ elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
220406G4
220406G4 12.07.2022
Võsumäe KÜ elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
220405G2
220405G2 12.07.2022
Purdi KÜ elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
220405G1
220405G1 12.07.2022
Kambja vald Reola küla Lennu tn 40 sideühendus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
8077G
8077G 12.07.2022
Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPP
G29-0806-2022-E
G29-0806-2022-E 22.06.2022
Põlluääre
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1020-22GEO
1020-22GEO 22.06.2022
Silmapiiri tänava osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6294
GEO6294 22.06.2022
Uhti küla
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Maamõõdu ja Arhitektuuribüroo
049-22
049-22 22.06.2022
Kambja vald, Laane küla, Söödi katastriüksuse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA22018
GA22018 22.06.2022
Tõrvandi alevik, Laikna
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
22G8953
22G8953 22.06.2022
Tõrvandi tennisehalli geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
22G8917
22G8917 22.06.2022
Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
22061T
22061T 22.06.2022
Põllu tn 4
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3378
GE-3378 22.06.2022
Haage tee 63a geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2022-148
2022-148 15.06.2022
Leiti 3040 kirjet.