Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tartu maakond Ülenurme vald Tõrvandi alevik Oskari ja Tehnopargi tee maa-ala geodeetilise mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
TMB/11-2005
TMB/11-2005 07.01.2011
Ülenurme vald, Tõrvandi alevik, Lao tee 6
Geodeetiline alusplaan
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-10/2017
TMB-10/2017 19.05.2017
Ülenurme vald, Lemmatsi küla, Liisi
Geodeetiline alusplaan
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-10/2013
TMB-10/2013 08.07.2013
Aia tn 34 vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GEOCENTRUM
TM-51-2016
TM-51-2016 07.03.2017
Tõusu tee 20 vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GEOCENTRUM
TM-50-2016
TM-50-2016 24.03.2017
Kambja alevik, Ülase tn 3 maakütte teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Muu)
Geoweb OÜ
TM23006
TM23006 06.02.2023
Kambja vald, Soinaste küla, Ülevälja tn 25 autode varjualuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Muu)
Geoweb OÜ
TM23005
TM23005 06.02.2023
Põhimaantee nr. 2 Tallinn-Tartu Võru-Luhamaa km184,11 Raja tn. Tunneli ja juurdepääsude asfaldi, sadevee teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid, Sadevesi, Muu)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TM-2210T
TM-2210T
Kaust: 22674D
28.12.2017
Kaasiku tn 28 kanalisatsiooni ühenduskaevu teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
Geoweb OÜ
TM21058
TM21058 09.12.2021
Kambja vald, Tõrvandi alevik. Aasa tn 29 elamu vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geoweb OÜ
TM20046
TM20046 19.11.2020
Vilja geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM151
TM151 22.03.2021
Riia 195c geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM136
TM136 29.08.2018
Ülenurme alevik, Kaasiku tn 28 vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geoweb OÜ
TM13011
TM13011 11.11.2013
Ringtee 11 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM114
TM114
Kaust: 21991D
11.04.2017
Nooruse 1-Tartu Tehnoloogiapark, elektrivõrkudega liitumisühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05035
TM05035
Kaust: 8723
10.06.2014
Lennu tn. 44
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
AS Tartu Veevärk
TK-06-12
TK-06-12 30.03.2012
Kanarbiku 6 gaasirajatise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9972T
TJ-9972T 29.03.2016
Kaasiku põik gaasi ehitusgeodeetilised tööd
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9867T
TJ-9867T 19.11.2015
Ülenurme vald Kanarbiku põik 2 ja 4 gaasipaigaldis
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9854T
TJ-9854T 13.10.2015
Ülenurme alevik Kaasiku tn 21, 23, 29 ja 31 gaasipaigaldis
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9853T
TJ-9853T 13.10.2015
Tiigrisilma 3 ja 5 liitumispunkt ja kinnistusisesed gaasitrassid
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Projektron
TJ-981218
TJ-981218 07.02.2019
Ristikheina tn 10 abihoone teostusmõõd
Teostusmõõdistus (Muu)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9779T
TJ-9779T 22.07.2015
Kanarbiku tn.4 grk teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9689T-1
TJ-9689T-1 02.07.2015
Ülenurme alevikus Kasevälja tee 11 elamu välisgaasipaigaldise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9404T
TJ-9404T 31.12.2013
Ülenurme vallas Soinaste külas Enelase tn 15 elamu välisgaasipaigaldise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9360T
TJ-9360T 31.12.2013
Paruni 61 ja 63 kinnistusisesed gaasitrassid
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Projektron
TJ-620919
TJ-620919 25.02.2020
Lepiku tee 2 kinnistusisene gaasitrass
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Georeeper
TJ-550920
TJ-550920 12.11.2020
Mesiheina 11 ja 13
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Georeeper
TJ-521117
TJ-521117 30.01.2018
Kuslapuu 2 arenduse gaasitrassid
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Projektron
TJ-520818
TJ-520818 07.02.2019
Kuslapuu 2 arendus(Enelase 1a kuni 1d)
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Projektron
TJ-520818
TJ-520818 07.02.2019
Eerika tee 7 kinnistusisene gaasitrass
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Georeeper
TJ-510920
TJ-510920 28.09.2020
Aia 30 kinnistusisene VK-trassi teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ Projektron
TJ-480922
TJ-480922 18.10.2022
Uus-Saia kinnistu gaasitrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
TJ-4408T
TJ-4408T 05.01.2011
Eerika tee 3 gaasitrass ja liitumispunkt
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Projektron
TJ-420719
TJ-420719 26.07.2019
Kursi maa-ala plaan tehnovõrkudega
Geodeetiline alusplaan
OÜ 100 Aakrit
TJ-39_20
TJ-39_20 19.10.2020
Lepiku tee 2 ja 4 gaasiühendused
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Projektron
TJ-380719
TJ-380719 26.07.2019
Reola küla
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Nordecon AS
TJ-3801
TJ-3801 27.01.2022
Kogre tee 1 ja 7 VK- ja gaasitrassid
Teostusmõõdistus (Gaas, Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ Projektron
TJ-230917
TJ-230917 26.10.2017
Rehe tee 12, Soinaste küla
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
TOP Geodeesia OÜ
TJ-22-750
TJ-22-750 16.02.2023
Idaringtee asfaltkatte, haljastuse jms teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
Nordecon AS
TJ-1757
TJ-1757
Kaust: 18453D
02.04.2014
Melissi-Kummeli gaasitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Projektron
TJ-170320
TJ-170320 16.12.2020
Idaringtee tänavavalgustuse kaabli ja postide teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
Nordecon AS
TJ-1663
TJ-1663
Kaust: 18443D
27.03.2014
Pärnaõie ja Saialille maaüksuste veevarustuse, kanalisatsiooni ja sadevee teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
5DEhitus OÜ
TJ-16-12.2018
TJ-16-12.2018 10.01.2019
Idaringtee (osa 2) asfaltkatte, haljastuse jms teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
Nordecon AS
TJ-1538
TJ-1538
Kaust: 18468D
08.04.2014
Idaringtee vee, kanali, sadevee teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Nordecon AS
TJ-1532
TJ-1532
Kaust: 18357D
27.03.2014
Pärnaõie ja Saialille maaüksuste teede teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
5DEhitus OÜ
TJ-15.12.2018
TJ-15.12.2018 13.12.2018
Tehnopargi tee 3 veetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Vesi)
OÜ Projektron
TJ-150220
TJ-150220 11.03.2020
Idaringtee sademevee- ja drenaažitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi, Drenaaž)
Nordecon AS
TJ-1482
TJ-1482
Kaust: 18387D
27.03.2014
Idaümbersõidu 1. ehitusala geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Gaas, Side, Kanalisatsioon, Sadevesi, Soojus, Tänavavalgustus, Vesi, Elekter madalpinge, Drenaaž, Teed ja platsid)
Nordecon AS
TJ-1468
TJ-1468
Kaust: 16992
09.08.2012
Tehnopargi tee 1 veetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Vesi)
OÜ Projektron
TJ-140320
TJ-140320 11.03.2020
Leiti 3282 kirjet.