Mõõdistuse üldinfo

Seisund Registreeritud
Mõõdistuse asukoht Kõrvalmaantee nr 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla km 0,0 asuva Tõrvandi-Roiu ristmiku rek
Töö nr GEO-050-14
Firma OÜ WeW
Mõõtepiir
21 939,89 m²
Kõrgussüsteem BK77
Tüüp
  • Geodeetiline alusplaan
Sellel alal
Töö aeg 12.03.2014 - 08.04.2014
Aluskaardile kantud
Koondplaani kantud
Kausta number
Tellijapoolsed erinõuded
Töö eesmärk: Projekteerimise alusplaan