Mõõdistuse üldinfo

Seisund Registreeritud
Mõõdistuse asukoht T92 Tartu-Viljandi maanteelõigu 0,3-2,7 km rekonstrueerimisprojekt. Geodeetilise alusplaani täiendavad mõõdistus- ja uurimistööd. Asfaltkatendi kontrollmõõdistus ja aktualiseerimine tehnovõrkude osas.
Töö nr GA14004
Firma Geoweb OÜ
Mõõtepiir
313 960,72 m²
Kõrgussüsteem BK77
Tüüp
  • Geodeetiline alusplaan
Sellel alal
Töö aeg 29.01.2014 - 31.03.2014
Aluskaardile kantud
Koondplaani kantud
Kausta number
Tellijapoolsed erinõuded
Töö eesmärk: Projekteerimise alusplaan
Omavalitsuse erinõuded
Töö eesmärgiks oli Tartu-Viljandi mnt Tartu-Märja teelõigu km 0,3-2,7 rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vajalikud täiendavad mõõdistus- ja uurimistööd geodeetilisele alusplaanile (koostatud Reib OÜ poolt 2011, töö nr TT-2908T T92 Tartu-Viljandi maantee Tartu-Rõhu eelprojekt topo-geodeetilised uurimistööd). Töö käigus mõõdistati asfaltkatendi servad, Lemmatsi-Leilovi tee, Palu ja Saareääre maaükuste piirile jääv kraav ning muutunud situatsiooni Tiigi tee 2 kinnistul. Lisaks aktualiseeriti kogu mõõdistusala ulatuses sinna jäävate tehnovõrkude info.